Kihira, Yoshitaka

作成者別 論文一覧 > Kihira, Yoshitaka
表示件数 
検索結果 23
作成者 : Iwahashi, Akihiro / Kihira, Yoshitaka / Majima, Eiji / Terada, Hiroshi / Yamazaki, Naoshi / Kataoka, Masatoshi / Shinohara, Yasuo
掲載誌名 : MITOCHONDRION
発行日 : 2006
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数10 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Tomita, Shuhei / Kihira, Yoshitaka / Fukuhara, Yayoi / Sakurada, Takumi / Imanishi, Masaki / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2010
資料タイプ : 会議資料
アクセス数21 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Tsuchiya, Koichiro / Tomita, Shuhei / Ishizawa, Keisuke / Abe, Shinji / Ikeda, Yasumasa / Kihira, Yoshitaka / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数123 件 ダウンロード数8 件
作成者 : Shinohara, Yasuo / Hashimoto, Mitsuru / Kihira, Yoshitaka / Ohkura, Kazuto / Majima, Eiji / Terada, Hiroshi
掲載誌名 : YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数14 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Imanishi, Masaki / Ishizawa, Keisuke / Kihira, Yoshitaka / Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki / Tomita, Shuhei
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 会議資料
アクセス数11 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Tomita, Shuhei / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 会議資料
アクセス数10 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Tajima, Soichiro / Tsuchiya, Koichiro / Horinouchi, Yuya / Ishizawa, Keisuke / Ikeda, Yasumasa / Kihira, Yoshitaka / Shono, Masayuki / Kawazoe, Kazuyoshi / Tomita, Shuhei / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : HYPERTENSION RESEARCH
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数280 件 ダウンロード数9 件
作成者 : Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Tajima, Soichiro / Horinouchi, Yuya / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Tomita, Shuhei / Takaishi, Yoshihisa / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2010
資料タイプ : 会議資料
アクセス数17 件 ダウンロード数8 件
作成者 : Ikeda, Yasumasa / Sato, Kaori / Pimentel, David R. / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Tomita, Shuhei / Sam, Flora / Tamaki, Toshiaki / Walsh, Kenneth
掲載誌名 : CIRCULATION
発行日 : 2009
資料タイプ : 会議資料
アクセス数5 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Tomita, Shuhei / Kihira, Yoshitaka / Imanishi, Masaki / Fukuhara, Yayoi / Imamura, Yuko / Ishizawa, Keisuke / Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数27 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Ishizawa, Keisuke / Yoshizumi, Masanori / Kawai, Yoshichika / Terao, Junji / Kihira, Yoshitaka / Ikeda, Yasumasa / Tomita, Shuhei / Minakuchi, Kazuo / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数4 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Ikeda, Yasumasa / Tajima, Soichiro / Yoshida, Sumiko / Yamano, Noriko / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Aihara, Ken-ichi / Tomita, Shuhei / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 会議資料
アクセス数5 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Fukuhara, Yayoi / Tomita, Shuhei / Urata, Masahisa / Kihira, Yoshitaka / Takaku, Mitsuru / Ishizawa, Keisuke / Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 会議資料
アクセス数8 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Yamano, Noriko / Ikeda, Yasumasa / Sakama, Minoru / Tajima, Soichiro / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Tomita, Shuhei / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2011
資料タイプ : 会議資料
アクセス数10 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Ikeda, Yasumasa / Tajima, Soichiro / Yoshida, Sumiko / Yamano, Noriko / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Aihara, Ken-ichi / Tomita, Shuhei / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : ATHEROSCLEROSIS
発行日 : 2011
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数12 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Tsuchiya, Koichiro / Horinouchi, Yuya / Tajima, Soichiro / Kihira, Yoshitaka / Ikeda, Yasumasa / Ishizawa, Keisuke / Yoshimura, Yoshiyuki / Tomita, Shuhei / Hamano, Shuichi / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
発行日 : 2010
資料タイプ : 会議資料
アクセス数16 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Tajima, Soichiro / Ikeda, Yasumasa / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Kawazoe, Kazuyoshi / Tomita, Shuhei / Minakuchi, Kazuo / Tamaki, Toshiaki / Tsuchiya, Koichiro
掲載誌名 : NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY
発行日 : 2010
資料タイプ : 会議資料
アクセス数74 件 ダウンロード数9 件
作成者 : Tajima, Soichiro / Ikeda, Yasumasa / Tsuchiya, Koichiro / Horinouchi, Yuya / Sakurada, Takumi / Kihira, Yoshitaka / Ishizawa, Keisuke / Kawazoe, Kazuyoshi / Tomita, Shuhei / Minakuchi, Kazuo / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES
発行日 : 2010
資料タイプ : 会議資料
アクセス数16 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Ishizawa, Keisuke / Izawa-Ishizawa, Yuki / Dorjsuren, Narantungalag / Miki, Erika / Kihira, Yoshitaka / Ikeda, Yasumasa / Hamano, Shuichi / Kawazoe, Kazuyoshi / Minakuchi, Kazuo / Tomita, Shuhei / Tsuchiya, Koichiro / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数11 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Ishizawa, Keisuke / Dorjsuren, Narantungalag / Izawa-Ishizawa, Yuki / Sugimoto, Rika / Ikeda, Yasumasa / Kihira, Yoshitaka / Kawazoe, Kazuyoshi / Tomita, Shuhei / Tsuchiya, Koichiro / Minakuchi, Kazuo / Tamaki, Toshiaki
掲載誌名 : JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数125 件 ダウンロード数4 件
[ 1 ] [ 2 ]
徳島大学附属図書館
〒770-8507 徳島市南常三島町2-1
TEL: 088-656-7586(雑誌情報係