Kawai, T

表示件数 
検索結果 11
作成者 : Kawai, T / Ooi, T / Kusumi, T
掲載誌名 : CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
発行日 : 2003
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数4 件 ダウンロード数0 件
作成者 : Rokutan, K / Kawai, T / Teshima, S / Kawahara, T
掲載誌名 : GASTROENTEROLOGY
発行日 : 2001
資料タイプ : 会議資料
アクセス数109 件 ダウンロード数0 件
作成者 : Kawai, T / Kodama, K / Oi, T / Kusumi, T
掲載誌名 : TETRAHEDRON LETTERS
発行日 : 2004
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数148 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Toda, M / Kawai, T / Takeo, K / Rokutan, K / Morimoto, K
掲載誌名 : ENDOCRINE RESEARCH
発行日 : 2013
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数10 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Kawai, T / Caaveiro, JMM / Abe, R / Katagiri, T / Tsumoto, K
掲載誌名 : FEBS LETTERS
発行日 : 2011/11/16
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Rokutan, K / Teshima, S / Kawai, T / Kawahara, T / Kusumoto, K / Kishi, K
掲載誌名 : TRENDS IN GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY - MILLENNIUM 2000
発行日 : 2001
資料タイプ : 会議資料
アクセス数8 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Rokutan, K / Kawahara, T / Teshima, S / Kawai, T / Sugiyama, T / Nakamura, K
掲載誌名 : GASTROENTEROLOGY
発行日 : 2001
資料タイプ : 会議資料
アクセス数24 件 ダウンロード数0 件
作成者 : Rokutan, K / Teshima, S / Kawahara, T / Kawai, T / Nikawa, T / Nakamura, K / Kutsumi, H
掲載誌名 : GASTROENTEROLOGY
発行日 : 2001
資料タイプ : 会議資料
アクセス数126 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Rokutan, K / Ikeyama, S / Kusumoto, K / Teshima, S / Kawai, T / Kawahara, T / Nikawa, T / Nakamura, K
掲載誌名 : GASTROENTEROLOGY
発行日 : 2001
資料タイプ : 会議資料
アクセス数8 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Rokutan, K / Morita, K / Masuda, K / Kawai, T / Nishida, K / Sekiyama, A / Ohta, M / Saitoh, T
掲載誌名 : BIOLOGICAL PSYCHIATRY
発行日 : 2006
資料タイプ : 会議資料
アクセス数4 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Kuchiike, D / Uto, Y / Mukai, H / Ishiyama, N / Abe, C / Tanaka, D / Kawai, T / Kubo, K / Mette, M / Inui, T / Endo, Y / Hori, H
掲載誌名 : ANTICANCER RESEARCH
発行日 : 2013/7
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数7 件 ダウンロード数2 件
徳島大学附属図書館
〒770-8507 徳島市南常三島町2-1
TEL: 088-656-7586(雑誌情報係