Hashimoto, Toshihiro

作成者別 論文一覧 > Hashimoto, Toshihiro
表示件数 
検索結果 19
作成者 : Jung, Tae-Young / Pham, Thanh Nhan Nguyen / Umeyama, Akemi / Shoji, Noboru / Hashimoto, Toshihiro / Lee, Je-Jung / Takei, Masao
掲載誌名 : EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数13 件 ダウンロード数10 件
作成者 : Nakata, Eiji / Yukimachi, Yoshihiro / Nazumi, Yoshijiro / Uto, Yoshihiro / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : CHEMISTRY LETTERS
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数13 件 ダウンロード数13 件
作成者 : Yoshikawa, Kazuko / Kokudo, Naoki / Tanaka, Masami / Nakano, Tatsuro / Shibata, Hirofumi / Aragaki, Naokatsu / Higuchi, Tomihiko / Hashimoto, Toshihiro
掲載誌名 : CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数7 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Nakata, Eiji / Yukimachi, Yoshihiro / Nazumi, Yoshijiro / Uto, Yoshihiro / Maezawa, Hiroshi / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : CHEMICAL COMMUNICATIONS
発行日 : 2010
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数484 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Nakata, Eiji / Yukimachi, Yoshihiro / Kariyazono, Hirokazu / Im, Seongwang / Abe, Chiaki / Uto, Yoshihiro / Maezawa, Hiroshi / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数24 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Nakata, Eiji / Nazumi, Yoshijiro / Yukimachi, Yoshihiro / Uto, Yoshihiro / Maezawa, Hiroshi / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS
発行日 : 2011
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数17 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Asano, Jin / Abe, Masahiro / Fujii, Shiro / Tanaka, Osamu / Mihara, Ai / Nakamura, Shingen / Miki, Kazuhiro / Kagavva, Kumiko / Takeuchi, Kyoko / Yata, Kenichiro / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Hiasa, Masahiro / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2007
資料タイプ : 会議資料
アクセス数122 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Kagawa, Kumiko / Abe, Masahiro / Fujii, Shiro / Tanaka, Osamu / Mihara, Ai / Nakamura, Shingen / Miki, Kazuhiro / Asano, Jin / Takeuchi, Kyoko / Yata, Kenichiro / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Hiasa, Masahiro / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2007
資料タイプ : 会議資料
アクセス数144 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Nakae, Takashi / Uto, Yoshihiro / Tanaka, Motoko / Shibata, Haruna / Nakata, Eiji / Tominaga, Masahide / Maezawa, Hiroshi / Hashimoto, Toshihiro / Kirk, Kenneth L. / Nagasawa, Hideko / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Miki, Hirokazu / Ozaki, Shuji / Tanaka, Osamu / Fujii, Shiro / Nakamura, Shingen / Mihara, Ai / Kagawa, Kumiko / Asano, Jin / Takeuchi, Kyoko / Yata, Kenichiro / Hashimoto, Toshihiro / Abe, Masahiro / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2007
資料タイプ : 会議資料
アクセス数9 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Ozaki, Shuji / Tanaka, Osamu / Fujii, Shiro / Shigekiyo, Yuri / Miki, Hirokazu / Choraku, Masahito / Kagawa, Kumiko / Asano, Jin / Takeuchi, Kyoko / Kitazoe, Ken-ichi / Hashimoto, Toshihiro / Abe, Masahiro / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数59 件 ダウンロード数11 件
作成者 : Takeuchi, Kyoko / Abe, Masahiro / Oda, Asuka / Amou, Hiroe / Hiasa, Masahiro / Asano, Jin / Kitazoe, Kenichi / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Kido, Shinsuke / Inoue, Daisuke / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2006
資料タイプ : 会議資料
アクセス数12 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Kitazoe, Kenichi / Abe, Masahiro / Choraku, Masahito / Kagawa, Kumiko / Asano, Jin / Takeuchi, Kyoko / Hiasa, Masahiro / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Oda, Asuka / Amou, Hiroe / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2006
資料タイプ : 会議資料
アクセス数10 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Tanaka, Ybichi / Abe, Masahiro / Hiasa, Masahiro / Oda, Asuka / Amou, Hiroe / Nakano, Ayako / Takeuchi, Kyoko / Kitazoe, Kenichi / Kido, Shinsuke / Inoue, Daisuke / Moriyama, Keiji / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : CLINICAL CANCER RESEARCH
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数14 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Sekimoto, Etsuko / Ozaki, Shuji / Ohshima, Takashi / Shibata, Hironobu / Hashimoto, Toshihiro / Abe, Masahiro / Kimura, Naoki / Hattori, Kunihiro / Kawai, Shigeto / Kinoshita, Yasuko / Yamada-Okabe, Hisafumi / Tsuchiya, Masayuki / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : CANCER RESEARCH
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数10 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Hiasa, Masahiro / Abe, Masahiro / Nakano, Ayako / Oda, Asuka / Amou, Hiroe / Kido, Shinsuke / Takeuchi, Kyoko / Kagawa, Kumiko / Yata, Kenichiro / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Asaoka, Kenzo / Tanaka, Eiji / Moriyama, Keiji / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : BLOOD
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数237 件 ダウンロード数9 件
作成者 : Kitazoe, Ken-ichi / Abe, Masahiro / Hiasa, Masahiro / Oda, Asuka / Amou, Hiroe / Harada, Takeshi / Nakano, Ayako / Takeuchi, Kyoko / Hashimoto, Toshihiro / Ozaki, Shuji / Matsumoto, Toshio
掲載誌名 : INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数8 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Nakashima, Hitomi / Uto, Yoshihiro / Nakata, Eiji / Nagasawa, Hideko / Ikkyu, Kazuhiro / Hiraoka, Noriko / Nakashima, Kouichiro / Sasaki, Yuki / Sugimoto, Hiroshi / Shiro, Yoshitsugu / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Asakawa, Yoshinori / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数6 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Nakayama, Shinichi / Uto, Yoshihiro / Tanimoto, Kanako / Okuno, Yasuhiro / Sasaki, Yuki / Nagasawa, Hideko / Nakata, Eiji / Arai, Ken / Momose, Kaori / Fujita, Tetsuro / Hashimoto, Toshihiro / Okamoto, Yasuko / Asakawa, Yoshinori / Goto, Satoru / Hori, Hitoshi
掲載誌名 : BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数11 件 ダウンロード数5 件
徳島大学附属図書館
〒770-8507 徳島市南常三島町2-1
TEL: 088-656-7586(雑誌情報係