Baba, Yoshinobu

作成者別 論文一覧 > Baba, Yoshinobu
表示件数 
検索結果 34
作成者 : Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS
発行日 : 2004
資料タイプ : 会議資料
アクセス数2 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Zhong, Yong / Kaji, Noritado / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : EXPERT REVIEW OF PROTEOMICS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数6 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Mohamadi, Mohamad Reza / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ANALYTICAL CHEMISTRY
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数22 件 ダウンロード数9 件
作成者 : Miyashita, Hidetoshi / Ooie, Toshihiko / Nakahara, Tomonori / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数14 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Zhang, Yong / Ping, Guichen / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ELECTROPHORESIS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Sawada, Akihiro / Mizufune, Shogo / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数2 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Mohamadi, Mohamad Reza / Mahmoudian, Laili / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ELECTROPHORESIS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数8 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Yamamoto, Takatoki / Hino, Mami / Kakuhata, Rei / Nojima, Takahiko / Shinohara, Yasuo / Baba, Yoshinobu / Fujii, Teruo
掲載誌名 : ANALYTICAL SCIENCES
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数6 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Hino, Mami / Kataoka, Masatoshi / Kajimoto, Kazuaki / Yamamoto, Takenori / Kido, Jun-Ichi / Shinohara, Yasuo / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数1 件
作成者 : Biju, Vasudevanpillai / Muraleedharan, Damodaran / Nakayama, Ken-ichi / Shinohara, Yasuo / Itoh, Tamitake / Baba, Yoshinobu / Ishikawa, Mitsuru
掲載誌名 : LANGMUIR
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数1 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Zhang, Yong / Ping, Guichen / Zhu, Bingmei / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ELECTROPHORESIS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数7 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Zhang, Lihua / Shinka, Toshikatsu / Nakahori, Yutaka / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数18 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Mohamadi, Mohamad Reza / Mahmoudian, Laili / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Chuman, Hiroshi / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : NANO TODAY
発行日 : 2006
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数112 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Ewis, Ashraf A. / Lee, Juwon / Naroda, Takushi / Kagawa, Susumu / Baba, Yoshinobu / Nakahori, Yutaka
掲載誌名 : INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY
発行日 : 2006
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数24 件 ダウンロード数8 件
作成者 : Akamine, Rie / Yatsushiro, Shouki / Yamamura, Shouhei / Kido, Jun-ichi / Shinohara, Yasuo / Baba, Yoshinobu / Kataoka, Masatoshi
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数163 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Yatsushiro, Shouki / Yamaguchi, Yuka / Yamamura, Shohei / Shinohara, Yasuo / Baba, Yoshinobu / Kataoka, Masatoshi
掲載誌名 : JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS
発行日 : 2011
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数20 件 ダウンロード数7 件
作成者 : Watanabe, Masahiro / Yamamoto, Takenori / Kakuhata, Rei / Okada, Naoto / Kajimoto, Kazuaki / Yamazaki, Naoshi / Kataoka, Masatoshi / Baba, Yoshinobu / Tamaki, Toshiaki / Shinohara, Yasuo
掲載誌名 : BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数14 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Maeda, Eilki / Kataoka, Masatoshi / Hino, Mami / Kajimoto, Kazuaki / Kaji, Noritada / Tokeshi, Manabu / Kido, Jun-Ichi / Shinohara, Yasuo / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : ELECTROPHORESIS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数11 件 ダウンロード数9 件
作成者 : Akamine, Rie / Yamamoto, Takenori / Watanabe, Masahiro / Yamazaki, Naoshi / Kataoka, Masatoshi / Ishikawa, Mitsuru / Ooie, Toshihiko / Baba, Yoshinobu / Shinohara, Yasuo
掲載誌名 : JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL METHODS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数46 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Ewis, Ashraf A. / El-Samman, Essam / Ali, Nermin / Kajimoto, Kazuaki / Shinohara, Yasuo / Ishikawa, Mitsuru / Kanayama, Hiro-Omi / Baba, Yoshinobu
掲載誌名 : UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数30 件 ダウンロード数5 件
[ 1 ] [ 2 ]
徳島大学附属図書館
〒770-8507 徳島市南常三島町2-1
TEL: 088-656-7586(雑誌情報係