Aoki, Yuji

表示件数 
検索結果 17
作成者 : Aoki, Yuji / Sanada, Shotaro / Kikuchi, Daisuke / Sugawara, Hitoshi / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数3 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Tayama, Takashi / Isobe, Yuta / Sakakibara, Toshiro / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数3 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Kikuchi, Daisuke / Tanaka, Kenya / Aoki, Hidekazu / Kuwahara, Keitaro / Aoki, Yuji / Sugawara, Hitoshi / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数52 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Toda, Masatoshi / Sugawara, Hitoshi / Magishi, Ko-ichi / Saito, Takahito / Koyama, Kuniyuki / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数11 件 ダウンロード数7 件
作成者 : Sugawara, Hitoshi / Kuramochi, Eiichi / Namiki, Takahiro / Matsuda, Tatsuma D. / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数6 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Tanaka, Kenya / Kawahito, Yusuke / Yonezawa, Yuki / Kikuchi, Daisuke / Aoki, Hidekazu / Kuwahara, Keitaro / Ichihara, Masaki / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数7 件
作成者 : Tanaka, Kenya / Sekihara, Yuko / Kawahito, Yusuke / Kikuchi, Daisuke / Aoki, Hidekazu / Kuwahara, Keitaro / Aoki, Yuji / Sugawara, Hitoshi / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数4 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Aoki, Yuji / Tayama, Takashi / Sakakibara, Toshiro / Kuwahara, Keitaro / Iwasa, Kazuaki / Kohgi, Masahumi / Higemoto, Wataru / MacLaughlin, Douglas E. / Sugawara, Hitoshi / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数183 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Yogi, Mamoru / Nagai, Takayuki / Imamura, Yojyu / Mukuda, Hidekazu / Kitaoka, Yoshio / Kikuchi, Daisuke / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki / Harima, Hisatomo
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2006
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数11 件 ダウンロード数7 件
作成者 : Ito, Takashi U. / Higemoto, Wataru / Ohishi, Kazuki / Heffner, Robert H. / Nishida, Nobuhiko / Satoh, Kazuhiko / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Kikuchi, Daisuke / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : PHYSICA B-CONDENSED MATTER
発行日 : 2009
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数13 件 ダウンロード数2 件
作成者 : Tanaka, Kenya / Kikuchi, Daisuke / Kawahito, Yusuke / Ueda, Makoto / Aoki, Hidekazu / Kuwahara, Keitaro / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : PHYSICA B-CONDENSED MATTER
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数9 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Ueda, Makoto / Kawahito, Yusuke / Tanaka, Kenya / Kikuchi, Daisuke / Aoki, Hidekazu / Sugawara, Hitoshi / Kuwahara, Keltaro / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : PHYSICA B-CONDENSED MATTER
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数2 件 ダウンロード数5 件
作成者 : Ito, Takashi U. / Higemoto, Wataru / Ohishi, Kazuki / Fujimoto, Tatsuya / Heffner, Robert H. / Nishida, Nobuhiko / Satoh, Kazuhiko / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Kikuchi, Daisuke / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2007
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数9 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Kawana, Daichi / Kuwahara, Keitaro / Sato, Masashi / Takagi, Masatoshi / Aoki, Yuji / Kohgi, Masahumi / Sato, Hideyuki / Sagayama, Hajime / Osakabe, Toyotaka / Iwasa, Kazuaki / Sugawara, Hitoshi
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2006
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数5 件 ダウンロード数3 件
作成者 : Kikuchi, Daisuke / Sugawara, Hitoshi / Tanaka, Kenya / Aoki, Hidekazu / Kobayashi, Miki / Sanada, Shotaro / Kuwahara, Keitaro / Aoki, Yuji / Shishido, Hiroaki / Settai, Rikio / Onuki, Yoshichika / Harima, Hisatomo / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数26 件 ダウンロード数4 件
作成者 : Iwasa, Kazuaki / Hao, Lijie / Hasegawa, Tomoo / Horiuchi, Kenji / Murakami, Youichi / Otsuki, Junya / Kuramoto, Yoshio / Kohgi, Masahumi / Kuwahara, Keitaro / Sugawara, Hitoshi / Aoki, Yuji / Sato, Hideyuki
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数12 件 ダウンロード数6 件
作成者 : Tatsuoka, Sho / Sato, Hideyuki / Tanaka, Kenya / Ueda, Makoto / Kikuchi, Daisuke / Aoki, Hidekazu / Ikeno, Tsuyoshi / Kuwahara, Keitaro / Aoki, Yuji / Sugawara, Hitoshi / Harima, Hisatomo
掲載誌名 : JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
発行日 : 2008
資料タイプ : 学術雑誌論文
アクセス数8 件 ダウンロード数8 件
徳島大学附属図書館
〒770-8507 徳島市南常三島町2-1
TEL: 088-656-7586(雑誌情報係